Ứng dụng công nghệ Eye Tracking trong Marketing

Nguyễn Thị Khánh Hà
Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn
Email  
khanha055@gmail.com

Tóm tắt
Doanh nghiệp đang bán một sản phẩm, làm thế nào lý giải vì sao doanh số bán hàng thấp. Vì khách hàng không quan tâm đến sản phẩm đó, vì mẫu mã không “bắt mắt”, quảng cáo không ấn tượng, vị trí trưng bày sản phẩm trên quầy không phù hợp hoặc thiết kế website không hiệu quả. Có thể do lỗi trình bày sản phẩm/hình ảnh/câu từ của doanh nghiệp, do doanh nghiệp không hiểu khách hàng của mình. Có rất nhiều cách để thấu hiểu hành vi người tiêu dùng. Vậy liệu doanh nghiệp có thể hiểu được họ qua ánh mắt hay không? Trong nghiên cứu này, tác giả trình bày ứng dụng công nghệ Eye tracking – công nghệ theo dõi hành vi mắt người dùng – vào hoạt động marketing của doanh nghiệp. Qua đó phần nào giải thích được nguyên nhân đưa đến các quyết định của người tiêu dùng.

Từ khóa: Eye tracking, marketing, hành vi, thiết kế, chuyển động của mắt.

Fulltext:download

Chia sẻ