Ứng dụng của lý thuyết xác suất trong một số trò chơi may rủi

Hồ Thị Hồng Liên
Khoa cơ bản, Trường Cao đẳng CNTT  Hữu nghị Việt – Hàn;
Email: honglien121283@yahoo.com

Tóm tắt
Bài viết trình bày ứng dụng của lý thuyết xác suất vào tính xác suất thắng thua, số tiền trung bình thu về sau mỗi lần chơi của hai trò chơi may rủi, đỏ đen đang “nóng” trong thực tế là “Bầu cua tôm cá” và “Số đề”. Qua đó đưa ra một số phân tích, bình luận về mức lợi của nhà Cái cũng như sự bất lợi của người chơi trong mỗi trò chơi. Từ đó đưa ra lời khuyên bổ ích cho người chơi.

Từ khóa: Xác suất, biến ngẫu nhiên, trung bình của biến ngẫu nhiên, trò chơi may rủi.

Fulltext:download

Chia sẻ