Khóa đào tạo Phát triển ứng dụng Internet of Things

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Khóa học sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản về Internet of Things, những tiềm năng và thách thức của việc ứng dụng IoT vào thực tế. Học viên sẽ có cơ hội thực hành trên một thiết bị được thiết kế hướng đến các ứng dụng về IoT là Intel Galileo.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Học viên tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Internet of Things và làm quen với các kỹ năng làm sản phẩm IoT: điện tử cơ bản, lập trình nhúng cơ bản.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 40 giờ (20 LT + 20 TH)

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
Chương 1. Internet và Internet of Things.
Chương 2. Kiến thức nền tảng.
Chương 3. Tổng quan về IoT.
Chương 4. Ứng dụng IoT.
Chương 5. Giới thiệu về board Intel Galileo.
Chương 6. Phát triển ứng dụng IoT.

Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Đào tạo quốc tế – Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn
136 Trần Đại Nghĩa, Phường Hoà Quý – Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3962 378              Fax: 0236.3962 976
Website: itc.viethanit.edu.vn         Email:   itc@viethanit.edu.vn

Chia sẻ