Khóa Phân tích mã độc

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Học viên sau khi hoàn tất khóa học sẽ có những kiến thức cơ bản sau:
– Xây dựng được môi trường thu thập mã độc.
– Nắm được kỹ thuật phân tích mã độc trong JavaScript, Surface Analysis, Runtime Analysis và Static Analysis

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Cán bộ quản lý CNTT, chuyên trách CNTT các huyện, thị xã, thành phố, Sở, ban, ngành.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 48 giờ (11 LT + 32 TH)

NỘI DUNG KHÓA HỌC
1. Tổng quan về phân tích mã độc.
2. Giới thiệu và xây dựng môi trường phân tích mã độc.
3. Giới thiệu và xây dựng môi trường thu thập mã độc.
4. Kỹ thuật phân tích mã độc trong JavaScript.
5. Kỹ thuật phân tích mã độc Surface Analysis.
6. Kỹ thuật phân tích mã độc Runtime Analysis.
7. Kỹ thuật phân tích mã độc Static Analysis.
8. Theo dõi và quản lý mã độc.

Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Đào tạo quốc tế – Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn
136 Trần Đại Nghĩa, Phường Hoà Quý – Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3962 378              Fax: 0236.3962 976
Website: itc.viethanit.edu.vn         Email:   itc@viethanit.edu.vn

Chia sẻ