Khóa Giám sát an ninh mạng

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Học viên sau khi hoàn tất khóa học sẽ có những kiến thức cơ bản sau:
– Nắm được quy trình giám sát an ninh mạng.
– Hiểu được khái niệm hệ thống giám sát mạng SO và cách thức triển khai.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Cán bộ quản lý CNTT, chuyên trách CNTT các huyện, thị xã, thành phố, Sở, ban, ngành.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 40 giờ (15 LT + 25 TH)

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
1. Tổng quan giám sát an ninh mạng.
2. Hệ thống giám sát mạng (SO).
3. Triển khai SO
4. Giám sát một số kiểu tấn công phổ biến.

Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Đào tạo quốc tế – Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn
136 Trần Đại Nghĩa, Phường Hoà Quý – Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3962 378              Fax: 0236.3962 976
Website: itc.viethanit.edu.vn         Email:   itc@viethanit.edu.vn

Chia sẻ