Khóa Đánh giá an toàn hệ thống mạng

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
– Cung cấp các kiến thức cần thiết để người học có một cách nhìn tổng quan về an toàn thông tin (ATTT) và phương pháp đánh giá mức độ ATTT cho một hệ thống mạng máy tính.
– Huấn luyện kỹ năng sử dụng các công cụ khác nhau (phần mềm và phần cứng chuyên dụng) cho phép học viên phát hiện các sơ hở, các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống.
– Cung cấp chính sách ATTT mẫu có tính khả thi trên hệ thống mạng thực tế tại Việt Nam. Hỗ trợ công tác xây dựng và triển khai hệ thống qui định nhằm đảm bảo ATTT cho mạng tin học của đơn vị.

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC
– Quản trị mạng;
– Chuyên viên an ninh mạng;
– Chuyên viên cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, đánh giá ATTT;
– Chuyên viên dự án xây dựng hạ tầng bảo mật mạng.

KIẾN THỨC ĐẠT ĐƯỢC
– Hiểu rõ các vấn đề căn bản của bảo mật mạng;
– Kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng để khảo sát, tìm kiếm sai sót trong hệ thống mạng như: Nmap, Nessus, Metasploit, Traffic IQ Pro, SolarWind Network Management, Landguard Network security scanner…
– Kỹ năng sử dụng thiết bị bảo mật chuyên dụng FoundStone FS1000;
– Kiến thức tổng quan về ATTT mạng máy tính theo chuẩn ISO 27002;
– Kỹ năng vận dụng các hướng dẫn trong bộ tiêu chuẩn ISO 27002 để xây dựng hệ thống  thông tin hoạt động an toàn.
– Khả năng xây dựng chính sách ATTT tin cho cơ quan, doanh nghiệp.
– Có kiến thức về mạng máy tính và giao thức TCP/IP.
– Biết các dịch vụ mạng phổ biến như Web, Mail, Telnet…

THỜI LƯỢNG: 40 giờ

NỘI DUNG KHÓA HỌC
– Nhập môn về đánh giá ATTT theo chuẩn ISO 27002.
– Tổng quan về ATTT.
– ATTT cho hệ thống mạng máy tính.
– Quản lý hệ điều hành.
– Quản lý bảo mật mạng.
– Bảo mật dịch vụ mạng.
– Giám sát hệ thống thông tin.
– Kiểm tra, đánh giá mức độ ATTT của hệ thống.
– Phương pháp và quy trình đánh giá an toàn mạng máy tính.
– Quy trình chung cho việc đánh giá.
– Kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn mạng máy tính.
– Thực hiện các bài thực hành tìm kiếm lỗ hổng bảo mật và đánh giá hệ thống mạng.
– Xây dựng báo cáo.
– Huấn luyện kỹ năng sử dụng các công cụ khảo sát, đánh giá an ninh mạng máy tính.
– Xây dựng chính sách ATTT cho tổ chức.

Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Đào tạo quốc tế – Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn
136 Trần Đại Nghĩa, Phường Hoà Quý – Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3962 378              Fax: 0236.3962 976
Website: itc.viethanit.edu.vn         Email:   itc@viethanit.edu.vn

Chia sẻ