Khóa Bảo mật hệ thống mạng máy tính

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Học viên sau khi hoàn tất khóa học sẽ có những kiến thức cơ bản sau:
– Nắm được các kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống mạng.
– Cách thức giám sát và bảo mật hệ thống mạng.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Cán bộ quản lý CNTT, chuyên trách CNTT các huyện, thị xã, thành phố, Sở, ban, ngành.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 40 giờ (15 LT + 25 TH)

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
1. Các kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống mạng.
2. Giám sát và bảo mật hệ thống mạng.

Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Đào tạo quốc tế – Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn
136 Trần Đại Nghĩa, Phường Hoà Quý – Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3962 378              Fax: 0236.3962 976
Website: itc.viethanit.edu.vn         Email:   itc@viethanit.edu.vn

Chia sẻ