Khóa An toàn thông tin cho cán bộ quản lý (1)

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
– Cung cấp cho cán bộ quản lý những khái niệm cơ bản về an toàn thông tin.
– Giúp cán bộ quản lý hiểu được nguyên tắc và tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn thông tin cũng như nhận thức được các nguy cơ và hiểm họa tiềm ẩn khi mất an toàn thông tin và tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn thông tin.
– Giúp cán bộ quản lý có khả năng tổ chức đánh giá đúng thực trạng về an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức để từ đó đưa ra được phương pháp, giải pháp bảo đảm an toàn.

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO
– Cán bộ quản lý làm về an toàn thông tin trong các đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
– Cán bộ quản lý làm về an toàn thông tin trong các Sở Thông tin và Truyền thông, các Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Cán bộ quản lý làm về an toàn thông tin tại các tổ chức tài chính, ngân hàng, tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 02 ngày, tương đương 18 tiết.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
1. Tổng quan về quản lý.
2. Không gian mạng.
3. An toàn thông tin.
4. Quản lý nhà nước về an toàn thông tin.
5. Bảo đảm an toàn thông tin.
6. Thảo luận, tham quan thực tế, kiểm tra đánh giá kết quả.

Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Đào tạo quốc tế – Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn
136 Trần Đại Nghĩa, Phường Hoà Quý – Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3962 378              Fax: 0236.3962 976
Website: itc.viethanit.edu.vn         Email:   itc@viethanit.edu.vn

Chia sẻ