Khóa An toàn thông tin cho cán bộ kỹ thuật (2)

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
– Cung cấp các kiến thức nền tảng về an toàn thông tin và đảm bảo an toàn thông tin cho cơ quan, tổ chức.
– Cung cấp các kiến thức để học viên có thể vận hành, quản trị, giám sát hệ thống một cách an toàn.
– Cung cấp kỹ năng cho học viên có thể thiết lập, áp dụng các giải pháp về an toàn thông tin được khuyến nghị vào thực tế.

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO
– Cán bộ kỹ thuật làm về an toàn thông tin trong các đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
– Cán bộ kỹ thuật làm về an toàn thông tin trong các Sở Thông tin và Truyền thông, các Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Cán bộ kỹ thuật làm về an toàn thông tin tại các tổ chức tài chính, ngân hàng, tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 10 ngày, tương đương 80 tiết (24 lý thuyết / 56 thực hành).

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
1. Tấn công trên không gian mạng.
2. Một số biện pháp phòng chống tấn công.
3. Phân tích đánh giá nguy cơ về an toàn bảo mật hệ thống thông tin.
4. Kiểm thử hệ thống.
5. Thảo luận, kiểm tra, tham quan thực tế, đánh giá kết quả.

Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Đào tạo quốc tế – Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn
136 Trần Đại Nghĩa, Phường Hoà Quý – Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3962 378              Fax: 0236.3962 976
Website: itc.viethanit.edu.vn         Email:   itc@viethanit.edu.vn

Chia sẻ