Khóa An toàn bảo mật thông tin cho người dùng

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
– Cung cấp kiến thức và kỹ năng để người dùng đầu cuối truy cập Internet, duyệt Web, Mail, sử dụng chương trình chat, công cụ diệt virus một cách an ninh, an toàn và bảo mật.
– Nhận biết các nguy cơ và điểm yếu mà hacker có thể lợi dụng để trục lợi. Qua đó, người dùng có thể tự bảo vệ mình và chủ động phòng tránh.
– Trang bị kiến thức để người học có khả năng hiểu, nắm bắt và vận dụng các khuyến cáo của cộng đồng, trên mạng Internet về an ninh thông tin.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
– Người dùng máy tính, laptop, Internet.
– Các cán bộ, nhân viên các cơ quan, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tác nghiệp, sản xuất, kinh doanh.
– Các nhà quản lý, điều hành.

KIẾN THỨC ĐẠT ĐƯỢC
– Các khái niệm về ANTT như: Bảo mật, lỗ hổng, tấn công, …
– Kiến thức cơ bản về Virus, Worm, Backdoor, Malware, Hacker, Cracker.
– Kỹ năng tự bảo vệ máy tính và dữ liệu trước các mối hiểm họa về ANTT khi sử dụng trình duyệt Web, sử dụng Email, các thiết bị lưu trữ bên ngoài.
– Kỹ năng sử dụng và cập nhật các chương trình phòng chống phần mềm độc hại, cách sao lưu và phục hồi khi có sự cố xảy ra.
– Kiến thức cơ bản về hình thức tấn công phi kỹ thuật (Social Engineering), cách nhận biết và phòng chống

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO:
02 ngày, 16 giờ (Lý thuyết và video clip: 8 giờ, Thực hành: 8 giờ)

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
Nội dung được truyền tải qua bài giảng, video clip, thực hành và các trò chơi tập thể. Nội dung chính gồm:
Các kiến thức cơ bản về ANTT:
– Virus, Worm, Trojan horse, Spyware, Adware, Keylogger, Rootkit, Malware, Firewall, Hacker, Cracker, Phishing, Social Engineering.
– Vai trò quan trọng của nhận thức người dùng.
Cách thức phòng chống các nguy cơ về an toàn thông tin đối với người sử dụng:
– Hiểm họa khi sử dụng Web, E-mail, chat. Cách thức sử dụng Internet an toàn.
– Bảo mật thông tin khi sử dụng máy tính cá nhân.
– Bảo mật vật lý.
– Tài khoản người dùng và mật khẩu.
– Các chương trình độc hại.
– Sao lưu phục hồi dữ liệu.
– Nguy cơ ANTT từ chia sẻ thông tin, cách thức chia sẻ thông tin an toàn.
– Nguy cơ từ các thiết bị lưu trữ ngoài, cách phòng tránh.
– Các nguy cơ và và hiểm họa khi sử dụng mạng không dây, cách phòng tránh.
– Khả năng bị đánh cắp thông tin.
– Khả năng bị lây nhiễm các chương trình độc hại.
– Cách thức sử dụng mạng không dây an toàn.
Tấn công phi kỹ thuật (Social Engineering):
– Mục tiêu, hình thức, kịch bản tấn công, cách phòng tránh.

Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Đào tạo quốc tế – Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn
136 Trần Đại Nghĩa, Phường Hoà Quý – Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3962 378              Fax: 0236.3962 976
Website: itc.viethanit.edu.vn         Email:   itc@viethanit.edu.vn

Chia sẻ