Trung tâm Tư vấn việc làm và Quan hệ doanh nghiệp

hoang thi quynh huong
Ths. Hoàng Thị Quỳnh Hương
Chức vụ: Giám đốc
ĐT: 0236.3962111
Email: huonghtq@viethanit.edu.vn
nguyen kim cuong
Ths. Nguyễn Kim Cường
Chức vụ: Phó Giám đốc
ĐT: 0236.3962111
Email: cuongnk@viethanit.edu.vn

I. Vị trí, chức năng
Trung tâm Tư vấn việc làm và Quan hệ doanh nghiệp có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ sinh viên, công tác tư vấn việc làm và công tác quan hệ doanh nghiệp.

II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Công tác hỗ trợ sinh viên
a)
Chủ trì, phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa hỗ trợ thực tế, thực tập cho sinh viên. Hỗ trợ sinh viên chọn lựa doanh nghiệp để thực tập tốt nghiệp. Phối hợp với các khoa theo dõi, thống kê, báo cáo tình hình thực tập của sinh viên tại doanh nghiệp.
b) Hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động: tiếp cận các nguồn học bổng; các nguồn tài trợ từ xã hội, từ doanh nghiệp; tìm chỗ ở giá rẻ; tìm kiếm việc làm bán thời gian.
c) Hỗ trợ Đoàn trường, Hội sinh viên tìm giải pháp nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học cho sinh viên.
d) Tổ chức các hoạt động khác có liên quan để hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên.

2. Công tác tư vấn việc làm
a)
Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giới thiệu việc làm, kế hoạch khảo sát nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin hàng năm và dài hạn.
b) Tổ chức thực hiện các buổi giao lưu hướng nghiệp với các doanh nghiệp; phối hợp với Trung tâm đào tạo quốc tế tổ chức các hoạt động giáo dục chuyên đề, các lớp đào tạo kỹ năng nhằm phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.
c) Thiết lập hệ thống thông tin việc làm, thông tin hai chiều giữa nhà trường và doanh nghiệp về khả năng đáp ứng nguồn nhân lực và nhu cầu sử dụng lao động.
d) Thành lập và quản lý hiệu quả hội cựu sinh viên trường; các câu lạc bộ hướng nghiệp, công tác viên phát triển hoạt động giới thiệu việc làm cho sinh viên.
đ)  Xây dựng cơ sở dữ liệu về người học đã tốt nghiệp theo từng năm học để làm nguồn dữ liệu chung của trường.
e) Theo dõi và thống kê tình hình việc làm; khảo sát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực đối với các ngành nghề trường đào tạo và thông tin phản hồi của các doanh nghiệp có sinh viên trường làm việc về chất lượng đào tạo, khả năng đáp ứng công việc của SV.

4. Công tác quan hệ doanh nghiệp
a) Phối hợp với trung tâm Đào tạo quốc tế, các khoa đào tạo, phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ thúc đẩy mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp.
b) Thường xuyên giữ liên lạc với các doanh nghiệp nhằm duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp.
c) Chủ động xúc tiến kêu gọi tài trợ học bổng cho sinh viên từ các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân hợp tác với trường.
d) Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, tổ chức các cuộc giao lưu, hội thảo, hội nghị, hội chợ về việc làm.
đ) Đầu mối giới thiệu các chuyên gia, kỹ sư tại các doanh nghiệp tham gia giảng dạy tại trường. Đầu mối tiếp nhận thông tin để tổ chức thực hiện các hoạt động liên kết đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của các doanh nghiệp, cơ quan.
e) Tổng hợp những ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, báo cáo nhà trường để các đơn vị liên quan tiến hành cập nhật, cải tiến chương trình đào tạo phù hợp với thực tế.

Chia sẻ