Thông báo Về chương trình học bổng Thạc sỹ KOICA 2017

Phòng Hợp tác Quốc tế & Khoa học công nghệ xin thông báo chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ của KOICA năm 2017 tại Hàn Quốc với thông tin như sau:

1. Chương trình học bổng Thạc sỹ 2017:

a. Chương trình 1: Master’s Degree Program in Techno-Entrepreneurship Competency Based on EE & ICT Convergence

– Trường học: Handong Global University, Hàn Quốc.

– Hạn cuối nộp hồ sơ: 24/02/2017

b. Chương trình 2: Master’s Degree Program in Intergrated Chemical and Environmental Technology

– Trường học: Hankyong National University, Hàn Quốc.

– Hạn cuối nộp hồ sơ: 28/02/2017

c. Chương trình 3:  Master’s Degree Program in Atmospheric Environment

– Trường học: Hankuk University of Foreign Studies, Hàn Quốc.

– Hạn cuối nộp hồ sơ: 24/02/2017

d. Chương trình 4: Master’s Degree Program in Finance

– Trường học: KAIST, Hàn Quốc.

– Hạn cuối nộp hồ sơ: 24/02/2017)

e. Chương trình 5: Master’s Degree Program in Agricultural Processing and Marketing

– Trường học: Konkuk University, Hàn Quốc.

– Hạn cuối nộp hồ sơ: 24/02/2016

2. Đối tượng dự tuyển

– Thực hiện theo quy chế tuyển dụng – đào tạo, bồi dưỡng – bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn.

– Ứng viên đáp ứng yêu cầu của từng chương trình đào tạo.

3. Thông tin chương trình học:

Thông tin chi tiết, yêu cầu tham dự chương trình học bổng và mẫu giấy tờ quy định xem trên file đính kèm

4. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển:

Hồ sơ xin gửi về phòng HTQT&NCKH trước 16h00 giờ ngày 20/02/2017.

Mọi thắc mắc trong quá trình hoàn tất hồ sơ, xin liên hệ phòng HTQT &KHCN để được hướng dẫn thêm.

Phòng Hợp tác Quốc tế & Khoa học công nghệ xin trân trọng thông báo!

Chia sẻ