Phòng Hành chính – Quản trị

046. Nguyen Hai
CN. Nguyễn Hải
Chức vụ: Trưởng phòng
ĐT: 0236.3962967
Fax: 0236. 3962976
Email: hain@viethanit.edu.vn
030. Doan Van Du
CN. Đoàn Văn Dự
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
ĐT: 0236.3962967
Email: dudv@viethanit.edu.vn
Tran Thanh Tuan
CN. Trần Thanh Tuấn
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
ĐT: 0236.3962967
Email: tuantt@viethanit.edu.vn

I. Vị trí, chức năng
Phòng Hành chính – Quản trị có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý,  tổ chức thực hiện công tác hành chính; công tác bảo vệ an ninh trật tự và công tác quản trị – quản lý tài sản.

II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Công tác hành chính
a) Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật hồ sơ, tài liệu; quản lý, sử dụng con dấu theo quy định của Pháp luật và của trường.
b) Phụ trách công tác lễ tân, khánh tiết.
c) Quản lý Đội xe và tổ chức phục vụ các chuyến công tác của lãnh đạo, các đơn vị trong trường đúng quy định của Nhà nước và của trường.
d) Quy hoạch và thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Quản lý tổ tạp vụ, quản lý công tác chăm sóc cây xanh, thảm cỏ đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
đ) Phụ trách công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, bão lụt và phối hợp với Trạm Y tế thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong trường.
e) Là đầu mối quan hệ với phóng viên báo, đài và phương tiện thông tin đại chúng; chịu trách nhiệm về đưa tin, bài viết cho các báo theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.
g) Phối hợp với Công đoàn và các đơn vị liên quan thực hiện công tác hiếu hỉ trong và ngoài trường.
h) Theo dõi việc thực hiện quy định về các hoạt động tuyên truyền, thông tin và quảng cáo tại đơn vị trực thuộc trường.

2. Công tác bảo vệ an ninh trật tự
a)
Tổ chức và phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong trường và khu vực xung quanh trường.
b) Quản lý tổ bảo vệ và hỗ trợ lực lượng tự vệ trường thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong nhà trường.

3. Công tác quản trị – quản lý tài sản
a) Quản lý và sử dụng có hiệu quả toàn bộ cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao. Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại đơn vị.
b) Chủ trì xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi quy định quản lý tài sản của trường; thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công của trường đúng quy định của Pháp luật.
c) Tiếp nhận, quản lý và phân phối hàng viện trợ của nước ngoài cho trường. Quản lý các tặng phẩm, vật kỷ niệm, lưu niệm, hiện vật khen thưởng của trường.
d) Thực hiện các thủ tục và tiến hành việc mua sắm, sửa chữa, thay thế, cấp phát các loại tài sản, thiết bị, văn phòng phẩm cho các đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của trường; đề xuất công tác sửa chữa lớn nhà cửa, trang thiết bị.
đ) Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện công tác đánh giá tài sản, trang thiết bị và tổ chức thanh lý tài sản, trang thiết bị hư hỏng hoặc không có nhu cầu sử dụng theo quy định của Nhà nước.
e) Quản lý tổ kỹ thuật điện – nước, quản lý vận hành hệ thống điện, nước, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và các hoạt động khác của trường.
g) Theo dõi và quản lý việc sử dụng điện, nước trong ký túc xá trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thu tiền điện, nước tiêu thụ, tiền sử dụng vượt định mức của HSSV trong ký túc xá.
h) Quản lý và theo dõi các hoạt động dịch vụ của trường.
i) Tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác và phát triển phòng truyền thống trường.

Chia sẻ