Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Tran T Kim Oanh
ThS. Trần Thị Kim Oanh
Chức vụ: Trưởng phòng
ĐT: 0236.3962965
Email:  oanhttk@viethanit.edu.vn
hoang dinh an
CN. Hoàng Đình An
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
ĐT: 0236.3962965
Email: <