Văn bản, biểu mẫu

I. Nội quy – Quy chế

 1. Quy chế công tác HSSV nội trú
 2. Nội qui Ký túc xá
 3. Quy chế Công tác học sinh, sinh viên ngoại trú
 4. Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện
 5. Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
 6. Quy chế học sinh, sinh viên
 7. Văn bản hướng dẫn chế độ miễn, giảm học phí cho HSSV
 8. Hướng dẫn chế độ học bổng

II. Các biểu mẫu cần thiết

 1. Các mẫu văn bản
 2. Đơn đề nghị miễn giảm học phí
 3. Giấy cam kết trả nợ
 4. Cập nhật báo cáo thông tin của dự án đầu tư ứng dụng CNTT theo qui định tại thông tư số 12/2010/TT-BTTT
 5. Giấy đề nghị phát hành lại thẻ ngân hàng AgriBank
 6. Mẫu đơn xin cấp lại thẻ sinh viên
 7. Phiếu tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ sinh viên
 8. Mẫu đơn xin ở Ký túc xá
 9. Giấy xác nhận nộp học phí
 10. Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội
 11. Giấy chứng nhận con hộ nghèo
 12. Mẫu xác nhận vay vốn sinh viên
 13. Xác nhận sinh viên đang học trả nợ môn học
 14. Xác nhận sinh viên để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
 15. Xác nhận sinh viên theo yêu cầu
 16. Đơn đăng kí ở ngoại trú
 17. Giấy cam kết trả nợ vốn vay ưu đãi

 

III. Chế độ chính sách

 1. Dự thảo điều lệ Trường đại học 2014
 2. Văn bản hướng dẫn chế độ miễn, giảm học phí cho HSSV
 3. Hướng dẫn chế độ học bổng

 

IV. Nội quy – Quy chế

 1. Quy chế công tác HSSV nội trú
 2. Nội qui Ký túc xá
 3. Quy chế Công tác học sinh, sinh viên ngoại trú
 4. Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện
 5. Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
 6. Quy chế học sinh, sinh viên
Chia sẻ