Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

Căn cứ vào việc Quyết định ban hành chuẩn đầu ra  Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn có các ngành đào tạo như sau:

Khoa Tin học ứng dụng:

– Chuyên ngành Thiết kế kiến trúc

– Chuyên ngành Tin học viễn thông

– Chuyên ngành Công nghệ CAD/CAM/CNC

– Chuyên ngành Đồ họa máy tính

Khoa Khoa học máy tính:

– Chuyên ngành Lập trình máy tính

– Chuyên ngành Hệ thống thông tin

 Chuyên ngành Mạng máy tính

Khoa Thương mại điện tử:

– Chuyên ngành Thương mại điện tử

– Chuyên ngành Marketing

– Chuyên ngành Quảng cáo & Quan hệ cộng đồng

Chia sẻ