Phun thuốc phòng ngừa dịch bệnh truyền nhiễm

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh môi trường trong khuôn viên trường và công tác phòng trừ dịch bệnh. Hiện nay  tại khu vực ở KTX đã phát sinh nhiều, ruồi, muỗi và côn trùng gây bệnh.

Để đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, phòng tránh các bệnh truyền nhiễm cho Cán bộ và sinh viên đang học tập, công tác tại trường. Tổ Y tế phòng Chính trị và Công tác sinh viên phối hợp với phòng Hành chính – Quản trị tổ chức phun thuốc diệt ruồi muỗi  đợt 2 năm 2017.

Thời gian và địa điểm phun cụ thể như sau:

1. Địa điểm phun thuốc:

+ Toàn bộ các phòng ở của sinh viên  KTX 1, KTX 2

+ Phòng khách ở tầng 1 nhà KTX1, KTX2.

+ Phòng làm việc của Tổ Y tế, Tổ KTX

+ Toàn bộ hành lang, cầu thang tầng 1-2 KTX 1,2 và tầng 1 KTX 3

+ Môi trường xung quanh KTX 1,2,3.

2. Thời gian: Buổi sáng Từ 8h-11h, ngày 02 tháng 12 năm 2017 (Thứ 7)

Chia sẻ