Nhận BHYT, BHTT đợt II năm học 2017-2018

Hiện nay đã có thẻ BHYT đợt II (mua trong tháng 10/2017) năm học 2017-2018, đề nghị tất cả các lớp khẩn trương xuống trạm y tế để nhận:

1. Thời gian:

 Buổi sáng 7h30 – 11h30, Chiều 13h30 -16h30

– Từ ngày 28/11/2017 đến 30/12/2017

2. Địa điểm và hình thức cấp thẻ BHYT:

+ Mỗi cá nhân tự xuống nhận thẻ BHYT

+ Địa điểm nhận thẻ: Tổ y tế –  KTX 1

Đề nghị Cố vấn học tập đôn đốc, nhắc nhở HSSV thực hiện đúng nội dung và thời gian.

Chia sẻ