Sứ mệnh và Tầm nhìn

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông cho miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

tam nhin va su mang1

Nguyên Bộ trưởng bộ TT&TT trao cúp cho nguyên Hiệu trưởng Phí Đắc Hải giải thưởng VICTA 2010

– Trở thành trường đại học đạt chuẩn chất lượng cao quốc gia, từng bước tiếp cận đẳng cấp khu vực.

– Trở thành trung tâm đào tạo các thế hệ sinh viên năng động, sáng tạo, chủ động, biết nghĩ, biết làm, quý trọng con người và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

– Trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực về Công nghệ thông tin và truyền thông; Công nghệ thông tin ứng dụng; trung tâm nghiên cứu khoa học có đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung – Tây Nguyên, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

tam nhin va su mang1

tam nhin va su mang1

tam nhin va su mang1

Chia sẻ