Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông

Khoa Thương mại điện tử – truyền thông có 3 bộ môn:
– Thương mại Điện tử
– Quảng cáo & Quan hệ cộng đồng
– Marketing.
Đội ngũ cán bộ giảng viên của khoa có 34 người, gồm 03 Tiến sĩ, 06 Nghiên cứu sinh nước ngoài, 01 Nghiên cứu sinh trong nước và 28 Thạc sĩ.

khoatmdt1

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
Ngành Quản trị kinh doanh (QTKD) của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn được chia thành 4 chuyên ngành: Quan hệ công chúng, Quảng cáo & Truyền thông, Thương mại Điện tử và Quản trị kinh doanh thương mại.

I. CHUYÊN NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PR)
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức nên tảng về kinh doanh, xã hội, mà còn cung cấp các kiến thức chuyên sâu về Truyền thông, PR, giao tiếp phù hợp với thực tiễn.
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành PR, sinh viên nắm vững những kiến thức về KHXH, KHTN, kinh doanh, truyền thông, PR. Hiểu rõ và vận dụng các kiến thức PR trong hoạt động truyền thông của tổ chức.

II. CHUYÊN NGÀNH QUẢNG CÁO & TRUYỀN THÔNG
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu nhất về hoạt động của Ngành Quảng cáo và truyền thông.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên nắm vững nền tảng kiến thức hiện đại, hệ thống về lĩnh vực Quảng cáo và truyền thông chuyên nghiệp trong thời đại kỷ nguyên số; Phối hợp, xử lý mối quan hệ giữa khách hàng quảng cáo với các công ty cung ứng dịch vụ quảng cáo; Quan sát thị trường, đánh giá người tiêu dùng, phân tích được ưu nhược điểm trong hoạt động quảng cáo, truyền thông của tổ chức, doanh nghiệp; Quản trị và tổ chức chương trình quảng cáo, truyền thông hiệu quả.

III. CHUYÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu, những thành tựu mới nhất của ngành Thương mại điện tử (TMĐT).
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên nắm vững các kiến thức và kỹ năng cho người kinh doanh trong môi trường truyền thống và môi trường trực tuyến như: Công nghệ thông tin – truyền thông; Quản trị kinh doanh của doanh nghiệp TMĐT; Hoạch định và triển khai chiến lược Marketing; Mua bán trực tuyến; Thiết kế và quản trị Website TMĐT; Triển khai các hoạt động tác nghiệp trong doanh nghiệp ứng dụng TMĐT…

IV. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu, rèn luyện và phát triển các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết của ngành nghề Kinh doanh thương mại (KDTM) để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn xã hội.
Sau khi tốt nghiệp sinh viên nắm vững kiến thức về kinh tế thị trường, hoạt động KDTM và hoạt động marketing trong KDTM. Phân tích – giải quyết các tình huống trong KDTM; kỹ năng hoạch định, triển khai và phối hợp các chức năng của doanh nghiệp thương mại; kỹ năng xây dựng – quản trị hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động quản trị quan hệ khách hàng của doanh nghiệp thương mại …

khoatmdt1

Sinh viên chuyên ngành Quảng cáo và PR làm MC tại Hội thi văn nghệ Trường

khoatmdt1

Sinh viên lớp Quảng cáo & Truyền thông tổ chức sự kiện Ngày hội sách Sinh viên

khoatmdt1

Giờ thực hành Chữ ký điện tử

NGÀNH MARKETING
Ngành Marketing cung cấp cho sinh viên kiến thức thuộc lĩnh vực Marketing trong môi trường truyền thống và hỗ trợ kiến thức nền tảng về Marketing online dựa trên sự hỗ trợ của Công nghệ Thông tin.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng thực hiện các công việc: Nghiên cứu thị trường; Chăm sóc khách hàng; Tổ chức các hoạt động quản trị quan hệ khách hàng; Xây dựng kế hoạch truyền thông trực tuyến; Lập kế hoạch Internet Marketing; Tư vấn phát triển thương hiệu; Thành lập và điều hành doanh nghiệp.

khoatmdt1

Giờ thực hành Internet Marketing

khoatmdt1

khoatmdt1

Chia sẻ