Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin gồm 03 bộ môn:
– Hệ thống thông tin
– Mạng máy tính
– Lập trình máy tính
Đội ngũ cán bộ giảng viên của khoa có 23 người, trong đó có 10 Tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh nước ngoài, 11 Thạc sĩ.

khoacntt1

Quản trị Mạng máy tính – An ninh mạng

Thiết kế trang web

Lập trình máy tính

Quản trị cơ sở dữ liệu – Xử lý dữ liệu

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Tin học văn phòng – Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính

Chia sẻ