Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin gồm 03 bộ môn:
– Hệ thống thông tin
– Mạng máy tính
– Lập trình máy tính
Đội ngũ cán bộ giảng viên của khoa có 25 người, trong đó có 04 Tiến sĩ, 06 nghiên cứu sinh nước ngoài, 19 Thạc sĩ.

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)khoacntt1

Chương trình học ngành Công nghệ thông tin chuyên sâu về ứng dụng phần mềm, sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng về phần cứng máy tính, mạng máy tính, thiết kếwebsite, lập trình website hay tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trang web (SEO). Đồng thời chương trình đào tạo còn cung cấp cho sinh viên những môn học đáp ứng yêu cầu cấp bách của cơ quan, doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0 như công nghệ phần mềm, quản trị mạng cho cơ quan, doanh nghiệp. Đi sâu vào từng các học phần, môđun các bạn sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận những kiến thức liên quan đến nghiên cứu phát triển hay ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính. Từ đó, ra trường sinh viên  đảm bảo khả năng thực hành nghề nghiệp và đáp ứng yêu cầu công việc ở từng lĩnh vực cụ thể.

khoacntt1

NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
Trong chương trình đào tạo ngành Quản trị mạng máy tính sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức nền tảng về ngành công nghệ thông tin, hệ thống mạng máy tính và các kiến thức về thiết kế, xây dựng và quản trị hệ thống mạng. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ được nắm vững các kỹ thuật thiết kế và quản trị hệ thống mạng máy tính. Chương trình đào tạo và rèn luyện các phẩm chất, đạo đức, kiến thức, kỹ năng thực hành trên máy tính chuyên nghiệp, sinh viên có thể bắt tay ngay vào việc làm sau khi tốt nghiệp.
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc được ở các cơ quan, đơn vị chuyên ngành, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các dịch vụ thuộc các thành phần mạng máy tính. Sinh viên có khả năng vận dụng những kiến thức được đào tạo vào thực tế công tác và tự học tập.

khoacntt1

Giờ thực hành bấm và test cáp mạng tại phòng Lab

NGÀNH LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
Trang bị cho sinh viên kiến thức và khả năng sử dụng thành thạo các công cụ khác nhau để có thể ứng dụng, khảo sát, phân tích, thiết kế, xây dựng và phát triển phần mềm, giải quyết các bài toán ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực.
Nhằm mục tiêu đào tạo ra nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có thể tham gia vào tất cả các giai đoạn để xây dựng và ứng dụng các sản phẩm phần mềm; có phẩm chất chính trị vững vàng; phong cách và thái độ làm việc chuyên nghiệp; dễ dàng thích nghi với sự phát triển của công nghệ, kinh tế, và xã hội trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai. Đây là ngành nghề đang rất thiếu nguồn nhân lực cho các khu công nghệ cao trong cả nước nói chung, cũng như các khu công nghiệp công nghệ thông tin hay công viên phần mềm của Thành phố Đà Nẵng nói riêng.

khoacntt1

Giờ thực hành Kỹ thuật lập trình

Chia sẻ