Khoa Công nghệ điện tử – Viễn thông

Khoa Công nghệ điện tử – Viễn thông gồm 03 bộ môn:
– Thiết kế Kiến trúc
– Thiết kế Đồ hoạ
– Tin học – Viễn thông
Đội ngũ cán bộ giảng viên của khoa có 23 người, trong đó 03 Tiến sĩ, 02 Nghiên cứu sinh nước ngoài, 01 Nghiên cứu sinh trong nước,15 thạc sĩ.

NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Đào tạo những sinh viên Cao đẳng chuyên ngành Thiết kế đồ họa có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức nghiệp và sức khỏe tốt; có nền tảng tri thức khoa học cơ bản, có kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực thiết kế mỹ thuật, đồ họa 2D & 3D.
Sinh viên được trang bị những kiến thức về nghệ thuật thiết kế, mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin; có kỹ năng sử dụng các công cụ đồ họa máy tính để thiết kế sáng tạo các sản phẩm  mỹ thuật ứng dụng phục vụ trong các lĩnh vực của cuộc sống, xã hội; có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Thiết kế đồ họa, góp phần xây dựng xã hội thông qua sự đổi mới; có khả năng khởi nghiệp và phát triển.

khoadtvt1

Giờ thực hành Vẽ tĩnh vật

NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
Đào tạo Kỹ thuật viên cao đẳng ngành truyền thông đa phương tiện có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức, có sức khỏe; có nền tảng tri thức khoa học cơ bản; có kiến thức, kỹ năng và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để thu thập thông tin, biên tập, thiết kế chương trình phát thanh, truyền hình và internet; thiết kế và biên tập ứng dụng đa phương tiện trong lĩnh vực truyền thông.
Có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển ngành truyền thông đa phương tiện, thiết kế hoạt hình thông qua việc sử dụng các kỹ thuật thiết trên máy tính để thiết kế đồ họa, thiết kế website, biên tập âm thanh, video, xử lý các kỹ xảo hình ảnh truyền hình, mô phỏng thực tế…

khoadtvt5

NGÀNH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
Trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn về kỹ thuật, công nghệ, vật liệu của ngành Kiến trúc, khả năng thực hành thiết kế, thể hiện các Đồ án kiến trúc xây dựng bằng các phần mềm đồ họa. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế, công ty xây lắp, các BQLDA, các sở, phòng quản lý đô thị, kiến trúc, xây dựng, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và xây dựng, đặc biệt tại các xưởng thiết kế kiến trúc của các công ty tư vấn – thiết kế – xây dựng, kiến trúc nhà ở, công ty thiết kế mỹ thuật, nội thất.

khoadtvt1

khoadtvt1

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG
Trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn về lĩnh vực kỹ thuật điện tử, viễn thông và CNTT để có thể thích ứng làm việc trong môi trường hội tụ công nghệ truyền thông. Sinh viên tốt nghiệp được trang bị kiến thức, kỹ năng và phẩm chất để làm việc tại các cơ quan, công ty trong nước, nước ngoài thuộc các lĩnh vực điện tử dân dụng, điện tử công nghiệp, vi mạch điều khiển và tự động hóa; thông tin di động, thông tin vi ba, thông tin vệ tinh, thông tin quang, tổng đài đa dịch vụ, mạng truyền tải IP…

khoadtvt1

Giờ thực hành Thông tin vệ tinh

Chia sẻ