Chính sách chất lượng

Với phương châm “Không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, thường xuyên cập nhật chương trình đào tạo tiên tiến, cải tiến công tác quản lý, cải tiến chương trình đào tạo, cải tiến và tăng cường công tác quản lý giáo dục sinh viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học”.

Đào tạo đội ngũ cán bộ viên chức và giảng viên có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cao, có phẩm chất đạo đức tốt để đáp ứng lộ trình nâng cấp trường thành trường đại học.

Làm việc có chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch, luôn tạo cơ hội để mọi thành viên của nhà trường phát huy năng lực công tác của mình và tạo dựng nhận thức “Học tập suốt đời” cho sinh viên. Đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy lý thuyết và thực hành.

Triển khai Chỉ thị 296/CT-TTg, ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về “Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012”, “Qui chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân” theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD – ĐT và “Cam kết chất lượng giáo dục đào tạo của trường với chuẩn đầu ra” theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 1/11/2007 ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo trường Cao đẳng.

– Xây dựng nhà trường có môi trường xanh, sạch đẹp, trường học thân thiện, thực sự là điểm tựa cho sinh viên.

– Duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng và đảm bảo tuân thủ mọi yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Đà Nẵng, ngày  23  tháng 11 năm 2010

Chia sẻ