Chiến lược phát triển

– Xây dựng và phát triển Trường đại học về Thông tin và Truyền thông theo hướng ứng dụng. Với thế mạnh đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông đáp ứng nhu cầu nhân lực cho khu vực miền Trung và Tây nguyên.

– Phát triển đội ngũ giảng viên giỏi về chuyên môn và kỹ năng ngoại ngữ; phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu đào tạo. Tạo ra những đổi mới căn bản về nội dung và phương pháp giảng dạy; tổ chức, quản lý đào tạo và kiểm tra đánh giá; gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học.

chien luoc phat trien0

– Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo sau đại học, phát triển các ngành đào tạo bậc đại học, cao đẳng theo hướng ứng dụng đáp ứng nhu cầu của xã hội.

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tăng tỷ trọng nguồn thu bổ sung; tiếp tục đầu tư mở rộng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập hiện đại đáp ứng được nhu cầu đào tạo đại học chất lượng cao.

– Mở rộng và phát huy hiệu quả Hợp tác Quốc tế nhằm tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế của Trường.

chien luoc phat trien0

Khai giảng năm học mới

 

chien luoc phat trien0

Trao giải cuộc thi sang tạo và hội nghị học tập, NCKH trong Sinh viên

 

chien luoc phat trien0

Khoảnh khắc ngẫu hứng của Sinh viên trong ngày tốt nghiệp

 

chien luoc phat trien0

Sinh viên tri ân Thầy Cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Chia sẻ