Tập san Khoa học và Giáo dục số 9 năm 2018

Mục lục Tập san Khoa học và Giáo dục số 9 năm 2018

STT Tiêu đề Trang Tải về
1 Nguyễn Thị Hoa Huệ, Võ Hoàng Phương Dung
Xây dựng dữ liệu liên kết cho Trung tâm Thông tin tư liệu – Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn
8  download
2 Lê Nhật Anh, Phạm Thị Hồng Hạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và biên tập Tạp chí Khoa học – Giáo dục

17  download
3 Đoàn Văn Ngọc Dũng

Thiết kế, chế tạo rô-bốt lau sàn điều khiển bằng tay UD04.1

25  download
4 Nguyễn Vũ Anh Quang

Thiết bị ED-WDM: Thành phần và hệ thống thông tin sợi quang WDM trong giảng dạy các bài thí nghiệm

32  download
5 Lê Viết Trương, Phan Thị Quỳnh Thy

Giải pháp nâng cao hoạt động đảm bảo chất lượng theo bộ tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

40  download
6 Nguyễn Thị Hoa Huệ, Văn Hùng Trọng, Phan Hồng Tuấn, Trần Thị Kim Oanh

Sử dụng email marketing để tiếp cận sinh viên tiềm năng cho Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn

48  download
7 Trương Thị Viên

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hình ảnh Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn

56  download
8 Nguyễn Thị Khánh Hà

Đánh giá thực trạng sử dụng kênh Youtube của Tổng cục Du lịch trong việc hỗ trợ truyền thông thương hiệu du lịch Việt Nam thông qua một vài tiêu chí cơ bản

66  download
9 Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Khánh Hà, Lê Phước Cửu Long
Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên
77  download
10 Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Các yếu tố tác động đến việc truyền miệng về chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn

87  download
11 Tôn Nguyễn Trọng Hiền

Quản trị vận hành và vai trò ở cấp độ chiến lược trong tổ chức

97  download
12 Nguyễn Thị Như Quỳnh

Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại Khoa Thương mại điện tử

104  download
Chia sẻ